Toto je DOJO FIT:

Spoločnosť začala svoje pôsobenie v oblasti poskytrovania revitalizácie, regenerácie a športových aktivít.
Postupným vývojom sme začali našim klientom ponúkať konzultácie
a poradenstvo, aby ľudia vedeli čo najrýchlejšie dosiahnúť svoje ciele.
Spoločnosť DojoFit funguje od roku 2019, kedy sa otvorilo nové regeneračné, revitalizačné a fitness centrum.
Od tohto roku sme fungovali neustále a v plnom nasadení, od marca 2020 sme mali pozastavenú
prevádzku niekoľko mesiacov. Táto doba bola pre nás náročnejšia, keďže sme boli nová prevádzka.
Túto dobe sme zvládli a veríme, že budeme pomáhať luďom naďalej.